Csarnoképület felújítási munkái a GE-ZSO Kft-nél

 

A projekt főbb adatai:

Kedvezményezett neve: GE-ZSO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Projekt címe: Csarnoképület felújítási munkái a GE-ZSO Kft-nél
A szerződött támogatás összege: 25 168 240 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 55 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020 október 10
A Támogatási Szerződés száma: PM_KKVTELEP_2018/7

 

A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:

A Pályázati Kiírás elsődleges célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforráshatékonyságot.
A projekt keretében a Ge-Zso Kft a 2360 Gyál, Bartók Béla utca 146 sz. alatti, saját tulajdonú ingatlanán, a már meglévő csarnoképületfelújítását, energetikai javítását, továbbá a közlekedő felületek pormentesítését szilárd burkolat megépítésével valósítja meg.
A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:
A beruházással szemben megfogalmazott legnagyobb elvárás az eddigi magasszínvonalú munkavégzés jövőbeni fenntartása és biztosítása, a vállalkozás környező térségben betöltött eddigi gazdasági szerepének erősítése és tovább növelése.

 

A GE-ZSO KFT sikeres pályázatot nyújtott be a „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című, PM_KKVTELEP_2018 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium. A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.A 25 168 240 Forint vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Ge-Zso Kft. meglévő csarnok felújítása,energetikai javítás,a közlekedő felületek pomentesítése,szilárd burkolat megépítése, valamint alkalmazotti létszámának bővítését valósítja meg.